Максимално увеличаване на наличностите, намаляване на разходите и оптимизиране на маржовете

Увеличете максимално наличността на стоките си и изпълнявайте безпроблемно поръчките, като ги доставяте лесно от едно място до друго.

Съгласуване, разбиране
и ускоряване

В условията на по-сериозен ценови натиск и стремеж на търговците на дребно да намалят разходите, за да запазят маржовете си, да увеличат максимално наличностите си и да освободят паричните си потоци, ако се уверите, че вашата система за управление на наличностите работи оптимално за вас, това ще ви помогне да премахнете загубите във веригата за доставки и ще допринесе за по-голяма обща рентабилност.

С разпределеното управление на поръчките (DOM за Distributed Order Management) вече можете да увеличите максимално капацитета на складовите си наличности . Въз основа на основните функции в Microsoft Dynamics 365 и платформата Power, Hitachi Solutions може да помогне на търговците да преодолеят проблемите, засягащи операциите в склада, екипите по закупуване и финансите. Намалете времето, загубено в ръчна работа, отделяно от Вашите екипи за управление на складовите наличности, и създайте сигурност, че дадена задача се управлява правилно от първата до последната стъпка с помощта на по-интелигентна технология.

It was really important for us to select the right calibre of partner with the same ambitious vision to help us drive this project to a successful deployment. Hitachi Solutions had good practice and methodology to deliver this project to a schedule and within budget

Jackie Reid
Project Reboot Programme Lead