Определяне на приоритетите
Постигане на резултати

Разбирайки корпоративната култура и начин на работа на клиента, ние работим в синхрон с него, за да дефинираме ясно проблемите, пред които е изправен бизнесът му и да ги решаваме заедно по иновативни начини, фокусирайки се върху крайните резултати.

Дигитални иновации

Ние предлагаме креативни и иновативни дигитални решения, които се харесват на потребителите и клиентите на организацията, с която работим. Те подобряват бизнес стратегията й и гарантират съвършенството на бизнес операциите.

Облачни решения

Нашите клиенти могат да се възползват от потенциала на нововъзникващите технологии и модерните бизнес приложения, докато нашите експерти ги придружават на всяка крачка по пътя към облачните решения.

Lifetime services

Клиентите ни могат максимално да увеличат добавената стойност от приложенията на Microsoft, които използват, с помощта, поддръжката и насоките на нашия екип от експерти.

Изкуствен интелект (ИИ)

Посветени сме на по-бързото изграждане на бъдещето и отговорното предоставяне на по-добри резултати на клиентите чрез неограничените възможности на изкуствения интелект.

Отключване на потенциала в ключови сектори

Всичко, което правим, има една цел: да направи живота по-добър. И ние прилагаме нашия опит, за да постигнем това в голям спектър от различни сектори – публични и частни, в които имаме значителен опит и задълбочено разбиране.

big ben

Централно управление

Ние предлагаме иновативна дефиниция на предоставянето на обществени услуги, за да трансформираме тези услуги и ангажимента.

person in warehouse

Строителство

Клиентите ни изграждат рентабилност и подобряват ефективността с решения, създадени от експерти в областта на строителството.

Финансови услуги

Експертиза в областта на финансовите услуги за дигитално бъдеще без спънки и чрез сътрудничество.

government building

Местно управление

Помагаме в непрекъснатия стремеж на организациите от този сектор за предоставяне на качествени услуги, очаквани от всички хора, служители и местния бизнес.

warehouse workers

Производство

С наша помощ производствените компании възприемат иновативни нови начини на работа, разкриват алтернативни източници на приходи и рационализират процесите.

office workers

Професионални услуги

Компаниите могат да опростяват бизнес процесите си, да насърчават съвместната работа и осигуряват пълно вникване в сложните си проекти, ползвайки нашите решения.

shopping centre

Търговия на дребно

Търговците на дребно могат да споделят с нас нашия глобален опит в тази област, за да увеличат продажбите си и да подобрят удовлетвореността на клиентите…

housing

Социален жилищен сектор

Клиентите ни наемодатели могат да оптимизират процесите, да подобряват услугите за наемателите и осигурят съответствие със законовите изисквания.

medical staff walking down corridor

“I have done a number of ERP implementations in my career; this has been one of the smoothest. We are now empowering a user to manage and use their own data and have access to data to do their jobs.”

Bob Armstrong, Head of Technology Services, Department of Health and Social Care.

laughing colleagues at desk

С блясъка на най-високия интелект

Впечатляващата работа, която вършим, привлича едни от най-големите умове по света. Всъщност без тях тя просто не би била възможна.

Присъединявайки се към нас, клиентите ни могат да предложат най-доброто, което са постигали до този момент в една разнообразна и възнаграждаваща култура, която непрекъснато стимулира иновациите по пътя към едно по-добро бъдеще.