Microsoft Catalyst

Независимо какъв вид трансформация планират нашите клиенти, Microsoft Catalyst ще им помогне да определят и развият визията си, да разберат как технологиите на Microsoft могат да гарантират реализацията на тази визия и да планират успешното финално имплементиране.

Какво представлява 
Microsoft Catalyst?

Революционното приложение Microsoft Catalyst определя ясна визия, тясно свързана с организационните цели на клиентите ни. Това става с помощта на техники за дизайн, ориентиран към човека, и структурирано мислене, както и благодарение на богатите възможности на технологиите на Microsoft.

Крайната цел на Microsoft Catalyst е да създаде иновативни, приложими процесни стъпки и ясно разбиране на отделните фази по пътя към трансформацията. Ангажиментите на Catalyst обединяват заинтересованите страни сред клиентите, експертите в областта и нашите фасилитатори на дизайн на мисленето в поредица от съвместни дейности. Те включват оценки на бизнес стойността и задълбочени дискусионни семинари, които гарантират по-добро разбиране на предизвикателствата, с които се сблъскват екипите на клиентите ни.

workers

Постигане на повече с по-ясни заключения

Твърде често проектите за трансформация се стартират с ограничено разбиране на проблемите, които трябва да бъдат решени. При това не се обръща достатъчно внимание на най-засегнатите аспекти от бизнеса и човешката сила.

Нашите клиенти на Microsoft Catalyst, включително някои от най-големите организации, които се възползват от нашите услуги, са преминали към редица проекти за внедряване – от трансформация на отделни процеси до цялостни бизнес приложения. Общото между всички тях е, че са започнали с ясно разбиране на визията за трансформация, която трябва да бъде постигната, и на стойността, която пък от своя страна трябва да бъде реализирана.

С потенциалното финансиране, предоставяно както от Microsoft, така и от Hitachi Solutions, внедряването на Catalyst може да бъде рентабилен начин за организациите, чрез който те да разберат своите нужди и приоритети при трансформацията.

group work

Най-добрият начин за едно начало

Организациите, които осъзнават нуждата от трансформация, често не знаят от къде да започнат. Те могат да разчитат на нас, за да определим заедно отправна точка, която ще донесе добавена стойност още от най-ранната фаза, чрез която да спечелят подпрепа за по-широка програма за трансформация.

Microsoft Catalyst помага на клиентите да разберат актуалната ситуация, да определят предизвикателствата и да приоритизират целите си. Съвместно с клиента създаваме план на процеса за трансформация, балансиращ между желаната визия, техническата осъществимост и финансовата жизнеспособност на целия проект.

group work

Разкриване на истинския потенциал на стойността

Постоянно установяваме, че проектите, които са идентифицирали ясен количествен потенциал за създаване на стойност, имат най-голям шанс да бъдат подкрепени вътрешно и да бъдат успешно реализирани.

Основен компонент на ангажимента на Microsoft Catalyst е оценката на бизнес стойността. Нашите консултанти работят със заинтересованите страни, за да определят количествено потенциала за реализиране на добавена стойност чрез визията за трансформация и за да идентифицират възможностите за спестяване на разходи, генериране на приходи и намаляване на риска. 

Нашите експерти на
Microsoft Catalyst

Запознайте се само с няколко от нашите експерти, работещи с услугата ни Microsoft Catalyst.

Карл Галахар

Карл Галахар

Директор Design Thinking

Карл е опитен ИТ специалист с над 14 години опит в областта на услугите и трансформацията на процеси с помощта на технологиите на Microsoft. Карл често може да бъде открит с раница, пълна с лепящи се листчета и химикалки, готов да помогне на групите от заинтересовани страни да дефинират проблемите си и да намерят креативни решения.

Стела Вълчева

Стела Вълчева

Старши Azure Програмист

Стела е нашето супер момиче и нашият втори служител от откриването на клона ни. Стартирахме заедно приключението Hitachi Solutions Bulgaria през есента на 2019. Млада, много умна, много можеща, Стела започна по стажантска програма за студенти, а понастоящем тя заема старша позиция.

Сава Бочев

Сава Бочев

Мениджър Управление на Промяната

Голяма част от професионалния опит на Сава преминава във Виена, където е работил като IT инженер, мениджър проекти и др. Решава да се върне в родината и да продължи кариеното си развитие при нас. Той има важната роля да бъде Мениджър управление на промяните в LTS екипа ни.

Мелани Бауер

Мелани Бауер

Design Thinking Консултант

Мелани има 7 години опит в различни индустриални сектори, по-специално като консултант по околна среда. Със солиден опит в екипите на Design Thinking, Мелани подкрепя компаниите в тяхната дигитална трансформация. По време на семинари или Design Sprint-ове тя помага на клиентите да вземат най-добрите решения за постигане на оптимални резултати, като поставя потребителя в центъра на мисленето.

people talking

“Trust is really important with technology partners. Hitachi Solutions has strong values which are echoed by the teams who genuinely want to help and support.”

Dionne Lowndes, Chief Digital and Technology officer, Southwark Council.