Устойчивост

Мисията на Hitachi е да допринася за развитието на обществото чрез разработване на първокласни, оригинални технологии и продукти.

Като една от над  около 853 компании, притежавани от Hitachi, LTD. в световен мащаб, Hitachi Solutions следва плътно постоянните усилия, полагани от нашата компания-майка в областта на околната среда, обществото и правителството (ESG = Environmental, Societal and Governmental) по целия свят.

В ключовите бизнес сектори на Hitachi – информационните технологии, мобилността, енергетиката, интелигентния живот, индустрията и автомобилните системи – основните интереси на компанията се коренят в ангажимента ни за създаването на един по-добър свят, за решаване на социални проблеми с решения от областта на Информационните технологии и адресирането на глобални екологични проблеми с цел „постигане на устойчиво общество“.

Като реагира проактивно на социалните проблеми, Hitachi допринася за постигането на всички цели за устойчиво развитие чрез отговорния си корпоративен контакт и бизнеса си със социални иновации. С предоставянето на иновативни решения и продукти в нашия бизнес за социални иновации се стремим да осигурим социална, екологична и икономическа стойност като част от нашата стратегия за управление.

В ролята ни на глобален интегратор на решения на Microsoft, отдаден на бизнес трансформацията, която обхваща хората, процесите, бизнес приложенията и технологиите на нашите клиенти и осигурява стойност, базирана на резултатите, в цялата им организация, Hitachi Solutions Europe поддържа хибридна работна сила и постига нисък въглероден отпечатък. Благодарение на талантливите и опитни хора, които работят за нас, благодарение на културата на сътрудничество и иновации, както и в следствие на нашия бизнес и технологичен опит, ние предоставяме модернизация на данни и бизнес системи с пълна подкрепа за клиентите ни във всички области. Нашето присъствие подпомага широк спектър от дейности на клиентите ни – от оценка на готовността за устойчиво развитие и консултантски услуги до откриване на възможности за създаване на добавена стойност и стратегическо планиране на последователните стъпки, проектиране и доставка до текуща поддръжка и след това.

Съчетаването на широките бизнес дейности на Hitachi с решения от областта на Информационните Технологии ни помага да решаваме социални въпроси, включително глобални екологични проблеми.  Заедно работим, за да бъдем новатори в областта на климатичните промени и за да подкрепяме клиентите си в достъпа до данни. По този начин ние стимулираме техните практики за отчитане и управление на устойчивостта.