Условия за ползване

Условия за ползване на уебсайта

Този уебсайт се управлява от Хитачи Сълюшънс Лтд /Hitachi Solutions, Ltd./, неговите дъщерни дружества и клонове (наричани по-долу „Хитачи Сълюшънс“) или от техен представител. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате със следните Условия за ползване. Ние си запазваме правото да променяме Условията за ползване. Ваша отговорност е да се запознаете с актуалните Условия за ползване.

Сегменти от този уебсайт се управляват от различни организации в рамките на Хитачи Сълюшънс. Уебсайтът съдържа и връзки към други уебсайтове, управлявани от Хитачи Сълюшънс. Използвайки съответните сегменти от този уебсайт или други уебсайтове, Вие се съгласявате със съответните Условия за ползване, описани в тях.

Среда за сърфиране

Уеб браузър

За използването на този уебсайт препоръчваме да работите с един от следните браузъри:

 • Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-нова версия
 • Mozilla Firefox 3.0 или по-нова версия
 • Последна версия на Safari
Размер на шрифта

Уебсайтът е проектиран така, че да можете да променяте размера на шрифта от Вашия браузър, като Ви препоръчваме да използвате настройките, показани по-долу. Този уебсайт може да не се визуализира правилно, ако използвате настройки, различни от описаните по-долу.

За Internet Explorer препоръчваме да използвате настройката Medium (Среден) за размера на шрифта.

За FireFox препоръчваме да използвате настройката Normal (Нормален) за размера на шрифта.

За Safari препоръчваме да използвате стандартната настройка за размера на шрифта.

JavaScript

Уебсайтът използва JavaScript. Ако не сте активирали JavaScript в браузъра си, този уебсайт може да не функционира или да не се изобразява правилно. Моля, разрешете JavaScript в настройките на браузъра си, когато използвате този уебсайт.

Каскадни таблици със стилове

Части от този уебсайт са изградени с помощта на каскадни таблици със стилове (CSS). Моля, разрешете CSS в настройките на браузъра си, за да сте сигурни, че страниците се показват правилно.

Изскачащи прозорци

Части от този уебсайт могат да използват изскачащи прозорци. Ако сте настроили браузъра си да блокира изскачащите прозорци, някои страници може да не се показват правилно. Моля, разрешете изскачащите прозорци в настройките на браузъра си, за да използвате този уебсайт.

Авторско право

Съдържанието на този уебсайт, включително текст, диаграми, изображения и снимки, за които е посочено, че авторското право принадлежи на Хитачи Сълюшънс, и за които не е посочено, че са забранени за копиране, могат да бъдат копирани само на хартиен носител, ако са предназначени за използване в рамките на Вашата организация за нетърговски цели. С изключение на горното, този уебсайт не предоставя никакви права, включително авторски права, патентни права, търговски марки или друга интелектуална собственост. Ако за съдържанието или за връзките към такова съдържание са посочени отделни условия за ползване, се прилагат посочените Условия за ползване.

Писмено съдържание и точност

Хитачи Сълюшънс не предоставя гаранции относно писменото съдържание на този уебсайт, нито носи отговорност за грешки в него. Запазваме си правото да променяме писменото съдържание на този уебсайт по всяко време и без предварително уведомяване.

Международни пазари за продукти и услуги

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, се отнася до продукти и услуги, които се предоставят на японския пазар и които могат да бъдат закупени и придобити само от лица, пребиваващи в Япония. Ако е посочено, че даден продукт или услуга се предоставя за определени държави, или за връзки към такова съдържание, се прилага посочената информация.

За запитвания относно използването на нашите търговски марки се свържете с нас.

Контрол на износа

Ако възнамерявате да изнасяте технологии, програми или продукти, които сте закупили чрез този уебсайт (или да ги предоставите на лице, което не пребивава в Япония), Вие се съгласявате да спазвате Закона за валутния обмен и външната търговия на Япония и всяко друго приложимо законодателство.

Външни препратки

Този уебсайт съдържа външни препратки за Ваше удобство. Уебсайтовете, към които препращаме, не се управляват от Хитачи Сълюшънс и не носим отговорност за тяхното съдържание.

Имате право да създавате препратки към уебсайта на Хитачи Сълюшънс, освен в следните случаи:

 • Препратка от страница с незаконно съдържание или от страница, която допринася за незаконни дейности или би могла да допринесе за такива дейности.
 • Препратка от страница, която може да нанесе вреди на Хитачи Сълюшънс. (Напр. страница със съдържание, което подкопава доверието в или злепоставя Хитачи Сълюшънс, нейните продукти или услуги).
 • Препратка от страница, която използва рамки.
 • Свързване от други уебсайтове, които Хитачи Сълюшънс счита за неподходящи.
Моля, придържайте се към следните правила когато показвате връзки към уебсайта на Хитачи Сълюшънс:
 • За банерни връзки използвайте банера за връзка на Хитачи Сълюшънс, показан по-долу. Не използвайте други лога. За текстови връзки трябва да показвате връзката по един от следните начини:

Hitachi Solutions

Hitachi Solutions, Ltd.

 • Връзките (линковете) трябва да започват със следния URL адрес: https://www.hitachi-solutions.co.jp/
 • Ако препращате към определена страница, имайте предвид, че връзката може да стане невалидна поради промени в конфигурацията на този уебсайт или реконструкция на страниците.
 • Ако Хитачи Сълюшънс установи, че в резултат на връзки към този уебсайт са нанесени вреди на Хитачи Сълюшънс или на трето лице, си запазваме правото да забраним връзките от потребителя и да забраним използването на банера за връзка на Хитачи Сълюшънс.

Моля, придържайте се към следните правила, когато използвате банера за връзка на Хитачи Сълюшънс:

 • Забранено е модифицирането на банера за връзка на Хитачи Сълюшънс, редактирането или изрязването на логото по какъвто и да е начин.
 • Използването на банера за връзка на Хитачи Сълюшънс е ограничено до връзки към нашия уебсайт. Строго забранено е използването на логото за връзка към уебсайт на трето лице.
 • Използването на банера за връзка на Хитачи Сълюшънс е ограничено до използването на уебсайт. Логото не може да се използва за други цели, като например печатни материали или софтуер.
 • Хитачи Сълюшънс запазва всички права върху банера за връзка на Хитачи Сълюшънс.
 • Ако имате някакви въпроси, свържете се с нас.

Търговски марки на други компании

Имената на компаниите и имената на продуктите са търговски наименования, търговски марки и/или регистрирани търговски марки на съответните компании. Символите „TM“ или „R“ невинаги се споменават в съдържанието. Ако за съдържанието или за връзките към такова съдържание са посочени конкретни търговски марки, се прилага информацията, както е посочена.

Политика за поверителност

Подробности относно личната информация можете да намерите на следния линк:

Политика за поверителност

Политика за достъпност

Стандартът JIS X8341-3 (публикуван през юни 2004 г.) обобщава насоките за достъпност на уеб съдържанието. Хитачи Сълюшънс е приело политика за достъпност, основана на стандарта JIS X8341-3, като същевременно я е направило по-достъпна и е включила собствени елементи.

Политиката за достъпност определя изисквания, които са задължителни, и препоръки, за които ще положим всички усилия да бъдем в съответствие.

Хитачи Сълюшънс използва политиката за достъпност, за да ръководи планирането, проектирането, разработването и функционирането на бъдещите интернет сайтове.

От особена важност са следните пунктове:

 1. Използвайте подходящи alt атрибути за изображения и ясно посочвайте местоназначението на връзките.
 2. Избирайте лексика и изрази, които са лесни за разбиране.
 3. Ако информацията се предава с помощта на цвят, създайте го така, че информацията да е разбираема и без използването на цвят.
 4. Направете така, че размерът на шрифта да може да се променя от браузъра.
 5. Проектирайте и разработвайте страници, като се съобразявате с последователността, използвана от функцията за преобразуване на текст в реч на браузърите.

Използване на „бисквитки”

Уебсайтът използва „бисквитки“, за да съхранява информация за начина, по който го използвате, за да можем да Ви предоставим и подобрим тази услуга.

Запитвания относно условията за използване на този уебсайт

Ако имате някакви запитвания относно Условията за ползване на този уебсайт, моля, свържете се с нас.