Управление на промените

С нас клиентите ни придобиват способността да се адаптират към предизвикателствата на промяната в бизнеса си и да помагат на служителите си да вникват, разбират, приемат, ангажират с настъпващите промени.

Промяната се задвижва от хората

Много програми за трансформация не носят очакваните резултати, защото подценяват въздействието, което промяната оказва върху хората. Съобразявайки се с това, ние помагаме на клиентите ни да заложат твърдото си намерение за промяна и да комуникират правилно, като дават възможност на хората си да запазят фокуса си върху качеството и бизнес резултатите.

Подкрепяйки инвестициите в ресурсите на нашите клиенти и уменията, необходими за осъществяване на промяната, ние им показваме къде е най-добре да насочат усилията си и как да осигурят необходимия опит за тези, които са засегнати от нея – като даваме яснота относно показателите, които са от значение.

woman talking

Адаптиран подход към прехода

Базирайки се на разбирането на поведението и динамиката в клиентската организация, нашите експерти по промяната ще работят с представителите й, за да изготвят план, който е съобразен с уникалните им нужди – съгласуване на хората, системите и процесите в съответствие с новите начини на работа.

Нашият подход, ориентиран както към хората, така и към приемането и реализирането на ползите, ще подкрепи служителите по време на процеса на промяна и ще гарантира, че те възприемат новите процедури и технологии. За да намалим риска при доставка и да подготвим клиентите ни напълно за прехода, ние ще им помагаме и с ефективното управление и оценките на готовността в реално време.  

woman talking

Създаване на убедителна и последователна история

Успешното внедряване на нови системи и процеси зависи от ангажираността и мотивацията на хората, които ще се възползват от тях. За да постигнем това, подходът ни се фокусира върху осигуряването на убедителен и последователен разказ, който ясно съобщава „защо“ и „как“.     

Помагаме на клиентите ни да ангажират заинтересованите страни на всеки етап от процеса, като им съдействаме да разберат какво се случва и да се почувстват неразделна част от инициативата. И като вдъхнат чувство за съпричастност, могат да гарантират, че промяната е трайна.

woman working at laptop

Да се научим да успяваме

Трансферът на знания трябва да бъде ключов елемент на всеки етап от програмата за промяна. Специалистите ни могат да ускорят обучението на служителите чрез ефективни, достъпни и приятни програми за обучение с възможност за работа в движение, като използват редица инструменти и коучинг техники. 

Ние можем да проектираме, разработваме и провеждаме обучителни сесии, които включват клиентските начини на работа и подготвят организацията им за самостоятелен успех, като използваме усъвършенстван софтуер за обучение от платформата за дигитално обучение ClickLearn.

Нашите експерти
по управление на промените

Запознайте се само с няколко от нашите експерти, работещи с услугата ни за управление на промените.

Лиза Тейлър

Лиза Тейлър

Старши Мениджър Промяна

Лиза е отдадена на хората и през последните 20 години предоставя ефективни решения за управление на промяната на хората в програми за цифрова трансформация в глобални организации. Тя обича да работи с нашите клиенти, за да създава персонализирани решения, които се фокусират върху това да гарантират, че засегнатите от промяната са готови, желаят и могат да приемат новите начини на работа.

Сава Бочев

Сава Бочев

Мениджър Управление на Промяната

Голяма част от професионалния опит на Сава преминава във Виена, където е работил като IT инженер, мениджър проекти и др. Решава да се върне в родината и да продължи кариеното си развитие при нас. Той има важната роля да бъде Мениджър управление на промяните в LTS екипа ни.

София Ботева

София Ботева

Мениджър Управление на Процеси

София има магистърска степен в Process, Project & HR Management in IT. Веднага след завършване на образованието си започва да работи в IT сферата. Опитът и я учи да общува ефективно, да следи качеството на доставените услуги и да се стреми към подобрение на процесите. Тя е ITIL сертифицирана и към момента успешно работи като Мениджър Управление на процеси при нас.

people outside a building

“It’s been great working with Hitachi Solutions. They understand what it means to develop in a really agile way using the Power Platform.”

Geoff Connell, Director of IMT & Chief Digital Officer, Norfolk County Council.