Трансформация на финансите

Осигуряване на успех на вашия бизнес

В днешния бързо развиващ се бизнес пейзаж нововъзникващите цифрови технологии промениха очакванията на клиентите, а организациите са изправени пред редица предизвикателства и възможности, които изискват преосмисляне на финансовите им процеси. Финансовата трансформация не е просто опция, а необходимост за компаниите, които искат да останат конкурентоспособни, устойчиви и адаптивни.

Финансовата трансформация не е свързана единствено с внедряването на нови технологии или процеси. Технологиите позволяват трансформацията, но също така и служителите, които приемат тези промени и процъфтяват в трансформираната среда. Трансформацията на хората е неразделна част от нашия процес, като гарантираме, че организациите, с които работим, са активно ангажирани и допринасят за успеха на организацията чрез трансформация на първо място на хората.

Нашите консултанти по бизнес консултиране и финанси са съветвали, консултирали, внедрявали и подкрепяли стотици организации в цяла Европа по пътя им към финансова трансформация.

Ползи от трансформацията на финансите

Повишена ефективност

Автоматизацията намалява ръчната намеса, ускорява процесите и свежда до минимум грешките

Инсайти, базирани на данни

Усъвършенстваните анализи позволяват по-добро разбиране на финансовите тенденции, поведението на клиентите и динамиката на пазара.

Стратегическо планиране

Вземането на информирани решения въз основа на точни данни дава възможност за стратегическо планиране и разпределение на ресурсите.

Оптимизиране на разходите

Оптимизираните процеси водят до намаляване на оперативните разходи и по-добро използване на ресурсите.

Намаляване на риска

Подобреният контрол и механизмите за съответствие свеждат до минимум риска от финансови несъответствия и регулаторни нарушения.

Бизнес гъвкавост

Гъвкавите финансови процеси позволяват на организацията бързо да реагира на пазарните промени и да се възползва от нови възможности.

dr martens

Dr Martens wanted to become more efficient as a business, operate globally, enrich the role of their people by replacing a number of manual & cumbersome tasks, and support global growth.

Трансформация, осигурена от Microsoft Dynamics 365

Партньорството ни с Microsoft дава на организациите най-добрата платформа за истинска финансова трансформация в сърцето на техния бизнес.

Microsoft Dynamics 365 за финанси като централна точка на вашето ERP решение, съчетано безпроблемно с оперативни елементи, включително автоматизация на професионалните услуги, управление на веригата на доставки, складиране, полеви услуги и PowerApps. Възползвайте се от усъвършенстваните Power BI анализи, свързаността с инструменти на Office, като Excel, и тясната интеграция с външни приложения, специфични за предприятието, за да оптимизирате събирането, потока и видимостта на информацията между всички области на вашия бизнес.