Технически роли

Присъединявайки се към нашия талантлив технически екип, Вие ще имате възможност да работите по невероятни проекти и новаторски технологии с подкрепата на експерти от бранша и в тясно сътрудничество с екипите на Microsoft.

Прегледайте нашите свободни позиции

 

people working

Вашето развитие

Дори на най-висшето ниво ще намерите подкрепата, от която се нуждаете, за да се развивате личностно, както и обучението и възможностите, от които се нуждаете, за да се развивате в професионално отношение.

Ако се присъедините към нашата компания на по-начална позиция, в началото ще бъдете сянка на по-старшите колеги в проектния си екип, за да разберете как работим. Много скоро след началната фаза на подготовката Ви ще бъдете насърчени да приложите наученото на практика.

На по-високо ниво в йерархията ще имате повече отговорности, ориентирайки се в сложните клиентски изисквания и бизнес сценарии. Като водещ консултант ще носите и отговорност за хората, не само за нашите вътрешни проектни екипи, но и за ресурсите на клиента.

Разработили сме план за обучение на тези, които имат опит в областта на планирането на ресурсите в рамките на организацията, управлението на взаимоотношенията с клиентите или значителен опит в индустрията и искат да започнат кариера в Microsoft Dynamics 365. Също така разполагаме и със структурирана програма за хора без професионален опит, които искат да работят с този вид технологии.

 

Shot of two young businessmen working together in an office.

Преминете на следващото ниво

Преминете на следващо ниво в консултантската си кариера като технически архитект, който предоставя най-новите вълнуващи технологии на Microsoft на големи клиенти и ръководи значими програми за ИТ промени.

Ще Ви бъде дадена необходимата сила и ще бъдете насърчавани на всеки етап от пътуването си към статута на архитект. Ще работите в тясно сътрудничество с други екипи по стратегия и архитектура, а за да развиете експертните си познания, ще бъдете канени на технически форуми, където ще можете да обсъждате ежедневните предизвикателства и да получавате съвети.

stela fo

“Компанията ми дава възможността да градя международна кариера, работейки по големи проекти.”

Започнах своя кариерен път в Hitachi Solutions Bulgaria през септември 2019 г. като Младши Технически Консултант. От тогава преминах през множество обучения, работих по различни проекти, срещах се с колеги от цял свят, както имах и възможността самата аз да водя обучения и да участвам в дейности, развиващи българския офис. Tри години по-късно съм на позиция Старши Технически Консултант и се чувствам все така удовлетворена от работата си. Компанията ми дава възможността да градя международна кариера, работейки по големи проекти, използвайки разнообразни Microsoft технологии и предоставяйки едни от най-добрите консултантски услуги.

Стела Вълчева, Старши Технически Консултант MS Dynamics 365

Ние сме One Hitachi. Стани част от нас.