Финансови услуги

С помощта на финансовите ни услуги клиентите ни преодоляват с лекота предизвикателствата и нарастващата степен на сложност в един бързо развиващ се сектор с помощта на иновативно мислене и модерни технологии. 

Наясно сме с предизвикателствата, пред които са поставени клиентите ни

Финансовите услуги са сектор, който се променя изключително бързо. Той се характеризира с прогресиращи технологии, все по-високи очаквания на клиентите и непостоянен регулаторен пейзаж, който отваря врати за иновации, които не винаги са в полза на напредъка. Не бива да забравяме и все по-развитите тактики на извършителите на киберпрестъпления.

Променяме бъдещето на клиентите ни

Tick icon

Сигурност и защита на данните

Екипът ни от експерти по сигурността на данните в облака има дългогодишен опит в анализа и изграждането на надеждни и устойчиви решения за защита от все по-нарастващия риск от кибератаки срещу финансовите институции.

Tick icon

В съответствие с изискванията на регулаторите

С бързото нарастване на регулаторните очаквания всички компании за финансови услуги трябва да са подготвени за високи нива на надзор и правоприлагащ контрол. Уникално близките ни отношения с Microsoft ни дават пряк достъп до лидери в бранша и експерти в областта, които ни предоставят съвети и подкрепа относно предстоящите промени в областта на регулирането и покриването на изискванията на правоприлагащите органи. Използването на тази информация ни дава възможност да помагаме проактивно на нашите клиенти при имплементирането на промените.

Tick icon

Осигуряване по-добро обслужване на крайните потребители на финансови услуги

Засилената конкуренция от страна на ориентираните към хората продукти в областта на финансовите услуги неминуемо води и до нарастване на очакванията на клиентите. За да помогнем на организациите, предоставящи финансови услуги, дори да надскочат тези очаквания, ние прилагаме цялостен подход към решенията, ориентирани към крайните потребители на финансови услуги. Така, ние препоръчваме използването на пълен набор от бизнес приложения. Това дава възможност на финансовите институции да създават не само унифицирани, но и запомнящи се преживявания за клиентите, които подобряват удовлетвореността, гарантират запазването на клиентската маса и увеличаване на процента на препоръки.

Tick icon

Конкурентоспособност на институциите от финансовия сектор

Чрез иновативни начини на взаимодействие финтех организациите допринесоха изключително много за засилването на ролята и нуждите на клиентите. За повечето финансови институции това представлява сериозна пречка. С помощта на нашите екипи за дигитални иновации и облачни решения те могат да превърнат това предизвикателство във възможност за подобряване на услугите си, така че да останат конкурентоспособни с помощта на най-новите технологии.

Нашите експерти от сектор Финансови услуги

Запознайте се само с няколко от нашите експерти с богат опит в работата с клиентите ни от сектор Финансовите услуги.

Хари Крауч

Хари Крауч

Директор Бизнес Развитие

След като е работил с широк кръг от организации в областта на финансовите услуги, Хари се е фокусирал върху осигуряването на стойност и успех за този сектор. Опитът на Хари, желанието му да помага и щателното планиране дават възможност на финансовите институции да преодоляват предизвикателствата и да постигат ключови цели чрез използване на експертни знания и технологии на Microsoft.

Габриела Димитрова

Габриела Димитрова

Старши Функционален Консултант MS Dynamics 365

Габриела има значителен опит във финансовата сфера. Първият й досег с Microsoft Dynamics 365 е още докато работи като счетоводител. Доста бързо взима ролята на вътрешен консултант.Тя води ключови консултантски задачи с големи клиенти, откакто е в екипа ни, като винаги подхожда с изключителен професионализъм.

Полина Николова

Полина Николова

Старши Функционален Консултант MS Dynamics 365

Поли бе един от първите четири участника в нашата уникална Cross-Train програма – Creating experts, реализирана през есента на 2021 г. При нас тя дойде с опит във финансовото счетоводство и и внедряването на ERP системи. Но премина на следващо ниво областта на Microsoft Dynamics 365 и в момента успешно се изявява като старши функциоанален консултант.

Петя Георгиева

Петя Георгиева

Старши Функционален Консултант MS Dynamics 365

Петя има солиден професионален опит в областта. За много кратък период от време при нас тя е промотирана два пъти и по настоящем е старши консултант. Качествата са й безспорни! Клиентите ни са изключително доволни от професионалното й отношение и експертизата й.

office projector screen with data

“I feel really good the partnership with Hitachi has really worked, that’s been proven. And we now have CRM in our branches and in our contact centres. So we have an awful lot of work done and now is the time to move forward and leverage moving forward.”

Karl Manning, Head of Customer Sales and Revenue, Bank of Ireland.

Никой друг подход
не отива толкова далеч

Доказани процеси, водещи технологии на Microsoft и висококвалифицирани експерти със задълбочени познания – всичко това се съчетава, за да създаде нашия уникален подход за преодоляване дори на най-сложните предизвикателства.

People icon

Нашите хора

Креативни, ориентирани към клиента професионалисти, които работят в унисон, за да осигурят задълбочен колективен опит.

network icon

Нашият процес

Иновативният и гъвкав начин, по който работим, е фокусиран върху постигането на резултатите, които работят за вас.

windows icon

Нашата технология

Най-добрата технология на Microsoft, използвана от най-добрите хора, за да гарантира, че бизнесът на клиентите ни е възможно най-добрият.