Професионални услуги

С нашите решения организациите, предоставящи професионални услуги, могат да управляват и изпълняват печеливши проекти с технологии, които им позволяват опростяване на бизнес процесите, насърчаване на съвместната работа и получаване на пълна яснота за сложните задачи.

office workers

Познаваме предизвикателствата на клиентите ни

Макар и да е разнообразен сектор, във всички аспекти на компаниите, предоставящи професионални услуги, има общи пресечни точки. На първо място е необходимо те да разбират потенциала за печалба при проектите. Организациите в тази индустрия трябва в реално време да са наясно с рисковете за рентабилността и как те се проследяват. Също така, трябва да знаят възможно най-рано кога трябва да предприемат коригиращи действие.

На второ място, както и в много други сектори, има недостиг на квалифицирана работна ръка, като все повече се разчита на служители на свободна практика и наети по договор, за да се допълнят капацитетите. От съществено значение е да може да се проследи въздействието върху разходите от използването на работна ръка от асоциирания пазар, независимо дали става въпрос за проект, работа или договор.

Ние променяме бъдещото на клиентите ни

Tick icon

Опростените неща осигуряват добавена стойност

С решенията ни Hitachi Solutions Essentials и Microsoft Dynamics 365 for Project Operations клиентите ни опростяват проследяването на работното време и разходите, взимат по-добри бизнес решения с правилните данни и анализи, оптимизират използването на ресурсите и рационализират финансите си. Така те постигат максимална рентабилност.

Tick icon

Ускорена трансформация

Hitachi Solutions Essentials подпомага ускорения подход към пълна финансова трансформация. С негова помощ клиентите постигат предварителна конфигурация за по-бързо и икономично внедряване, с предварително изградени общи надграждания и конектори за миграция на данни, необходими на компаниите, предоставящи професионални услуги.

Tick icon

По-задълбочено познаване на данни

С нашите решения компаниите, предоставящи професионални услуги, могат да посрещат предизвикателствата, свързани с техните данни, имайки на разположение предварително изграден поглед върху състоянието на проекта, изпълнението, оценките при завършване и наблюдението на риска. Помагаме им да познават собствените си данни много по-задълбочено. А ако дадена структура има съответния вътрешен капацитет, то можем да предоставим ключови визуализации или да предадем структурите на данните на екипа им.

Tick icon

Оптимизирана работа в екип

Подпомагаме засилването на сътрудничеството в целия бизнес на клиентите ни със система, която е напълно интегрирана в цялата им ИТ инфраструктура. В нея присъства приложение за подаване на време и разходи по конкретен проект, което се включва директно в процесите на одобрение и плащане.

Нашите експерти
от сектор Професионални услуги

Запознайте се само с няколко от нашите експерти с богат опит в работата с клиентите ни от сектор Професионални услуги.

Алпеш Мистри

Алпеш Мистри

Вицепрезидент Консултантски решения

С над 24-годишен опит в областта на консултантските решения Алпеш обединява бизнес целите, техническите възможности и изискванията за цифрово предвиждане на трансформацията, като гарантира, че инициативите за трансформация не само отговарят на днешните нужди, но и са гъвкави, за да се адаптират към бъдещите пазарни промени.  

Габриела Димитрова

Габриела Димитрова

Старши Функционален Консултант MS Dynamics 365

Габриела има значителен опит във финансовата сфера. Първият й досег с Microsoft Dynamics 365 е още докато работи като счетоводител. Доста бързо взима ролята на вътрешен консултант.Тя води ключови консултантски задачи с големи клиенти, откакто е в екипа ни, като винаги подхожда с изключителен професионализъм.

Петя Георгиева

Петя Георгиева

Старши Функционален Консултант MS Dynamics 365

Петя има солиден професионален опит в областта. За много кратък период от време при нас тя е промотирана два пъти и по настоящем е старши консултант. Качествата са й безспорни! Клиентите ни са изключително доволни от професионалното й отношение и експертизата й.

Виктория Цакова

Виктория Цакова

Старши Консултант Проекти

Вики има значителен опит в бизнес консултантството. Към момента е част от PMO екипа ни, като работи над големи проекти в Германия и Великобритания.

workers in high vis and hard hats

“We appointed Hitachi Solutions based upon their expertise in managing complex projects and in-depth technical understanding of Microsoft technologies.”

Shaun Devey, IT Director, Interserve

Никой друг подход
не отива толкова далеч

Доказани процеси, водещи технологии на Microsoft и висококвалифицирани експерти със задълбочени познания – всичко това се съчетава, за да създаде нашия уникален подход за преодоляване дори на най-сложните предизвикателства.

People icon

Нашите хора

Креативни, ориентирани към клиента професионалисти, които работят в унисон, за да осигурят задълбочен колективен опит.

network icon

Нашият процес

Иновативният и гъвкав начин, по който работим, е фокусиран върху постигането на резултатите, които работят за вас.

windows icon

Нашата технология

Най-добрата технология на Microsoft, използвана от най-добрите хора, за да гарантира, че бизнесът на клиентите ни е възможно най-добрият.