Предоставяне на данни в реално време, разбиране и видимост на веригата за доставки

Съгласуване, разбиране
и ускоряване

Взимайки предвид засиления контрол върху веригите за доставки, подхранван от усилията за намаляване на въглеродните емисии, борбата с лошите работни практики в световен мащаб и нововъведенията в общите и местни законодателства, се установява крайно належащата нужда от това, търговците на дребно да предоставят точни данни в реално време и да осигурят видимост на веригата за доставки.

Търговците, които пренебрегват възможността, която технологиите предоставят за постигане на напредък в тази област, ще изостанат зад конкуренцията. Автоматизацията, базирана на изкуствен интелект, използвана по правилния начин в рамките на веригите за доставки, предоставя на търговците възможност безпроблемно да се справят с тези предизвикателства и да получат необходимата информация. С нея те могат да спестят време, разходи и да изпълнят изискванията за по-устойчива работа.

За да се възползвате максимално от тази възможност, е важно едновременно да гарантирате, че данните Ви са надеждни и сигурни, но и че те могат да предоставят необходимата основа за точен анализ. Модерната платформа за данни на Hitachi Solutions, изградена на базата на Microsoft Azure, гарантира по-надежден анализ на данните. Тя Ви освобождава от досегашните трудоемки и тромави задачи за ръчна обработка и от необходимостта да се извличат данни от множество различни източници. Помогнахме на търговците да се съсредоточат върху наистина важната за тях информация с Power BI и предоставихме на екипите достъп до инструментите, от които се нуждаят, за да работят по-ефективно и резултатно.

gym floor

We’ve allowed the decision makers in our business to make good decisions using data. We’re now able to look at much more refined levels of membership and make much more precise and detailed decisions as a result.

Patrick Burrows
Chief Financial Officer, David Lloyd Clubs