Нашият процес

Нашият доказан начин на работа е приложен в хиляди успешно завършени проекти за трансформация по целия свят. Той гарантира качествени резултати, които водят до значителни ползи за бизнеса.

person by the coast

Доказан подход към трансформацията

Тясно свързан с целите и приоритетите на проекта, нашият процес помага за предоставянето на решения, които трансформират начина на работа на организациите. Той осигурява последователност, ускорява изпълнението и е в основата на всеки проект, по който работим.

Заедно с нашите служители ние вярваме, че процесът е това, което ни отличава. И той се опира на следните водещи принципи.

Tick icon

Качество

Ангажиментът за качество преминава през всеки елемент на проектите, които изпълняваме, независимо от размера или мащаба им.

Tick icon

Взискателност

Прилагайки ниво на контрол, подходящо за проекта и клиентската организация, доброто управление ще намали риска и ще гарантира висока ефективност на бизнес операциите.

Tick icon

Опит

Клиентите ни могат да се възползват от значителния опит на ориентираните към решения експерти със задълбочени познания, подходящи за техния проект.

Men in discussion in office

Нашият процес в практиката

Всеки проект, който поемем, е уникален, но ето кратко описание на това, което клиентите могат да очакват.

Запознавайки се с всеки клиент отделно, ние вникваме в същността на организацията му, определяме какви бизнес ползи иска да постигне и създаваме списък с изискванията и приоритети на проекта.

С представата за това как изглежда успехът според индивидуалните клиентски критерии, определяме ролите и отговорностите, като гарантираме, че
всички са ангажирани в проекта. Етапът на изграждане и предаване включва тестване за приемане от потребителите и строги процеси за осигуряване на качеството. Само така може се гарантира, че създаденото за клиента решение е защитено в бъдещето.

След „пускането в действие“ продължаваме да работим рамо до рамо с клиента. Осигуряваме същото високо ниво на поддръжка, каквото сме осигурявали и по време на проекта, като гарантираме, че клиентът ще продължи да получава максимална добавена стойност от избраното от него решение.