Модернизиране и трансформиране

Нашите решения могат да помогнат на местните и регионалните власти да внедрят и ускорят стратегиите на Microsoft Azure.

Съгласуване, разбиране
и ускоряване

Можем да Ви помогнем да разберете ползите от Azure на по-ранен етап от работата Ви в облака.

Нашите наблюдения показват, че днес повечето усилия и разходи в местните власти се изразходват за поддръжка на наследени системи, което затруднява използването на възможностите на облака.

Нашите решения и методологии успешно преодоляват генерирането на такива разходи, като елиминират репетитивните дейности като част от стратегията за приемане и миграция в облака.

В Hitachi Solutions разполагаме със специалисти по Azure за местното и регионалното управление, които са разработили предложения, насочени към съвместната работа. За тези цели ние използваме ускорители и методологии, които отреждат ключова роля на клиента в цялостния процес. Това позволява придобиването на умения, самостоятелното оперирането и поддържане на  платформа Azure в ефективни срокове, което от своя страна дава възможност на клиентите да извлекат повече полза от лицензите и продуктите, в които са инвестирали.

people talking

“Hitachi Solutions have been very knowledgeable and supportive from the start of our engagement with them. They have stood up systems in short amount of time for the most urgent work that the Southwark Council has needed during both the Covid Pandemic and the Ukrainian Crisis. They have been diligent and continue to be in longer-term projects and our day-to-day support.”

Pam Kaur, Application Analyst, Southwark Council.