Разработване на съвременни приложения

Чрез нашите приложения клиентите ни ускоряват времето за пускане на пазара, намаляват разходите, увеличават надеждността и сигурността с подход, който им позволява да внедрят иновациите бързо.

В крак с постоянните промени

Ако има нещо, което сме научили през последните няколко години, то е, че компаниите трябва да бъдат адаптивни, гъвкави и подготвени за всичко. А технологиите играят решаваща роля за постигането на тази цел.

Въпреки това, докато технологиите се развиват по-бързо от всякога, ИТ ресурсите се свиват, като организациите често са затруднени от остарели функционалности, влошаваща се ефективност и загуба на поддръжка за остарели приложения.

Collaborative working

Определяне истинските приоритети

Често се случва дадена организация да е надраснала своите приложения и да се бори да отговори на постоянно променящите се изисквания. Понякога не е ясно върху какво да се съсредоточи и кои технологични инициативи да приоритизира, за да се получи най-голяма добавена стойност. 

Точно в такива случаи нашият експертен екип може да й помогне да определите кои трябва да бъдат нейните приоритети. След това ще създаде модерни приложения в облака (или ще модернизират съществуващите) и ще внедри интеграционни платформи, чрез които да се обединят всички бизнес системи на организацията.

Smiling businessman sitting in office lobby working on laptop. Male business professional working in office lobby.

Намаляване на разходите и увеличаване на ефективността

Cloud native е нов начин за разработване на модерни приложения, който се възползва изцяло от новите практики за разработка на софтуер, технологии и облачна инфраструктура. Той променя начина, по който клиентът проектира, внедрява, разгръща и управлява приложенията.

Нашите собствени облачни приложения позволяват на клиента да оптимизира разходите си, да повишава производителността и да постига оперативна ефективност. Те са надеждни, адаптивни и сигурни.

man in warehouse

Оптимално ползване на бизнес данните

Корпоративната интеграция помага на предприятията да управляват данните по-ефективно, като улеснява споделянето на важна информация. Тя пести време и пари, като автоматизира потоците от данни между системите, вместо да разчита на ръчно въвеждане и експортиране.

Отделената интеграция позволява на предприятията да променят бизнес правилата, без да променят самите приложения. Това им дава възможност да се възползват от нововъзникващите опции или променящите се бизнес изисквания. 

Successful group of young designers, business people at work in the city

С модернизация се постига повече

Прилагането на най-добрите практики и работни процеси на DevOps помага на бизнеса да пести време и пари, да подобри сътрудничеството, да насърчи иновациите и да увеличи предвидимостта на жизнения цикъл на софтуера.

Нашите експерти
по разработка на модерни приложения

Запознайте се само с няколко от нашите експерти, работещи с услугата ни за разработка на модерни приложения.

Джезмънд Джордмайна

Джезмънд Джордмайна

Старши Директор Решения

Джезмънд ръководи екипа на Azure Cloud Solutions. Той има над 18 години опит в изграждането на екипи и предоставянето на услуги в Azure и Dynamics 365. В своята роля той подкрепя нашите клиенти в техните пътувания за цифрова трансформация, като се фокусира върху приемането на облака, модернизацията на приложенията и добрите DevOps практики.

Стела Вълчева

Стела Вълчева

Старши Azure Програмист

Стела е нашето супер момиче и нашият втори служител от откриването на клона ни. Стартирахме заедно приключението Hitachi Solutions Bulgaria през есента на 2019. Млада, много умна, много можеща, Стела започна по стажантска програма за студенти, а понастоящем тя заема старша позиция.

Елена Шаварска

Елена Шаварска

Azure програмист

Елена е млада, упорита, амбициозна, знаеща! Има опит като разработчик. При нас започна да работи като технически консултант на Power Platform. Впоследствие заедно решихме, че ще бъде още по-полезна в Azure екипа ни. Към момента работи с главно с немски клиенти и се справя много успешно.

two ladies talking in a city

“Working with Hitachi Solutions has been a really positive experience. They understand and get what we have to do and why we have to do it. They have supported our internal teams first’s foray into low-code no-code platforms.”

Philip Degg, Head of Business Solutions, Birmingham City Council.