Дизайн, ориентиран към потребителя

Като поставяме изискванията на потребителите в центъра на всичко, което правим, ние имаме възможността да разработваме продукти и услуги, осигуряващи ефективно, последователно и безпроблемно изживяване на всички нива.

Какво означава дизайн, ориентиран към потребителя?

Ориентираният към потребителя дизайн всъщност е процес на сътрудничество, основан на задълбочено разбиране на потребностите на потребителя, задачите, които изпълнява, и средата, в която го прави. 

Нашите експерти започват този процес с проучване, проведено с разнообразни и приобщаващи групи потребители. Обратната връзка е включена в дизайна на продуктите и услугите, правят се тестове за приложимост, за да се гарантира, че те отговарят на очакванията и нуждите на потребителите, като същевременно изпълняват бизнес целите и осигуряват съотношение между качество и цена.

Two business people discussing in office lobby. Businessman talking with female colleague in office.

Повишаване на производителността чрез дизайн

Продуктите, които са проектирани с оглед на потребителите, обикновено работят по-добре от тези, които не са. 

Ориентираният към потребителя дизайн ни помага да разработваме приложения и услуги, които са полезни, лесни за ползване и широко търсени. Когато вътрешните или външните потребители са доволни от дадено приложение, то това най-вероятно се дължи на факта, че то повишава тяхната производителност. Също така е по-вероятно те да го използват активно и да го препоръчват на други потребители.

man and woman talking

Спестява време и пари

Доставянето на дигитално бизнес приложение или услуга не е евтин или бърз процес и често не отговаря на очакванията. А извършването на промени, когато приложението на клиента е в действие, може да бъде скъпо. 

Когато той разбира нуждите и тества редовно с потребителите, може да избегне изграждането на нещо, което никой не иска. Това намалява риска, а в дългосрочен план спестява време и пари.

Casual meeting of smiling diverse business team analyzing financial data

Иновации на данни и идеи

Методологиите за дизайн, ориентиран към потребителя, ни помагат да разработваме приложения и услуги, които се основават на реални данни за това по какъв начин потребителите взаимодействат с тях. В резултат на това системите на клиентите ни ще бъдат по-ефективни, което ще им осигури определено предимство пред конкуренцията. 

Изучаването на нуждите на потребителите чрез задълбочените ни проучвания може също така да им помогне да добият ключови представи, които да позволят на организацията им да се развива чрез внедряване на иновативни решения.

Нашите експерти
по дизайн, ориентиран към потребителя

Get to know just a few of our design thinking expertsЗапознайте се само с няколко от нашите експерти, работещи с услугата ни за проектиране, ориентирани към потребителя.

Карл Галахар

Карл Галахар

Директор Design Thinking

Карл е опитен ИТ специалист с над 14 години опит в областта на услугите и трансформацията на процеси с помощта на технологиите на Microsoft. Карл често може да бъде открит с раница, пълна с лепящи се листчета и химикалки, готов да помогне на групите от заинтересовани страни да дефинират проблемите си и да намерят креативни решения.

Джералдин Келси

Джералдин Келси

Директор Design Thinking

Джералдин се отличава с това, че успява да достигне до първопричината за проблемите и да разбере ключовите бизнес показатели, процеси и култури, за да постигне положителна промяна в организациите. Тя е експерт в своята област, тъй като е прекарала много години в производството, където е ръководила големи глобални програми за бизнес трансформация.

Михал Озоровски

Михал Озоровски

Директор User-Centred Design

Михал е носител на награди за UX (User Experience), лидер в дизайна на продукти и услуги с 20 годишен опит в предоставянето на функционални и иновативни продукти както в публичния, така и в частния сектор. Той изгражда разнообразни и приобщаващи екипи, които създават продукти и услуги, които отговарят на бизнес целите и нуждите на потребителите.

																	

people working

“It’s been great working with my colleagues in Hitachi Solutions. We’ve had a great relationship and there’s a lot of pride in the solution we’ve built that’s a first in the housing association world.”

Linda Howard, Head of Process Design, Clarion Housing Group.