Дизайн мислене

Дизайн мисленето (Design Thinking) е ориентиран към човека подход за справяне с предизвикателствата, свързани с дигиталните иновации. Той осигурява стабилност на иновациите, като поставя в центъра партньорите и потребителите. По този начин създава резултати, които са успешни както от търговска, така и от технологична гледна точка.

Какво представлява дизайн мисленето?

Използваме техники за дизайн мислене, за да наблюдаваме как работят нещата и хората в реалния свят и да направим връзката с начина, по който това може да създаде възможности за организацията на клиентите ни. Дизайн мисленето е ключова част от дигиталните иновации и е чудесен начин да им помогнем бързо да разберат, как технологиите могат да осигурят иновации и да стимулират бизнеса.

Beautiful young woman using mobile phone. Business, technology, social network concept

Как работи дизайн мисленето?

За нас дизайн мисленето е свързано със съгласуване на нуждите на страните и потребителите чрез вдъхновение, съпричастност, идеи и прототипи. 

Вдъхновението ни помага да разберем как работят нещата и хората, след което определяме как тези наблюдения могат да осигурят нови възможности. От друга страна съпричастността свързва използването на технологиите с това, което потребителят наистина желае и му е необходимо. При генерирането на идеи и създаването на прототипи ние събираме идеи и създаваме прототипи, като ги повтаряме, преди да започнем изграждането на технологичното решение.

person with post it note

Визуализиране на идеалното преживяване

В зависимост от вида на проекта ние създаваме карта на дейностите на клиента или на процеса. Целта е да визуализираме идеалното потребителско изживяване и моментите на ангажираност, като същевременно премахваме трудностите и се настройваме според нагласите на клиентите. Този процес ще помогне на екипа на клиента да идентифицира възможностите за дигитални иновации, като винаги се вземат предвид бизнес стойностите и ефективността на процесите.

pointing at a picture

Решаване на предизвикателствата с дизайн спринтове

Дизайн спринтове са „най-големите попадения“, когато става въпрос за бизнес стратегия, иновации, поведенческа наука, дизайн мислене, ефективна и гъвкава методология. Всичко това е съчетано в утвърден процес, който всеки екип има възможността да използва за решаване на различни предизвикателства.

Клиентите могат да използват дизайн спринтовете, за да съгласуват екипите си по отношение на приоритетните работни задачи, бъдещата визия и новите технологии, като валидират и тестват идеите, преди да пристъпят към сериозни инвестиции на време и пари.

Нашите експерти
по Дизайн мислене

Запознайте се само с няколко от нашите експерти, работещи с услугата ни за дизайн мислене.

Карл Галахар

Карл Галахар

Директор Design Thinking

Карл е опитен ИТ специалист с над 14 години опит в областта на услугите и трансформацията на процеси с помощта на технологиите на Microsoft. Карл често може да бъде открит с раница, пълна с лепящи се листчета и химикалки, готов да помогне на групите от заинтересовани страни да дефинират проблемите си и да намерят креативни решения.

Джералдин Келси

Джералдин Келси

Директор Design Thinking

Джералдин се отличава с това, че успява да достигне до първопричината за проблемите и да разбере ключовите бизнес показатели, процеси и култури, за да постигне положителна промяна в организациите. Тя е експерт в своята област, тъй като е прекарала много години в производството, където е ръководила големи глобални програми за бизнес трансформация.

Мартина Салер

Мартина Салер

Регионален Директор GTM

Мартина помага на клиентите ни да проектират своето собствено пътуване към иновациите, като постигат реални резултати за техния бизнес. С повече от 20 години опит в различни индустрии, свързвайки бизнеса и технологиите, тя знае колко е важно да се работи върху 3-те аспекта за успешното прилагане на нова идея: жизнеспособност (бизнес), осъществимост (технически) и желателност (човешки).

exercise class

“We’ve allowed the decision makers in our business to make good decisions using data. We’re now able to look at much more refined levels of membership and make much more precise and detailed decisions as a result.”

Patrick Burrows, Chief Financial Officer, David Lloyd Clubs.