Нашите облачни решения

 

Използвайки експертните си познания в изброените ключови области, ние помагаме на клиента да проектира и изгради мащабни решения, които ще му позволяват да се възползвате от съответните нови технологии.

Въздействието от внедряването на облачни решения

Tick icon

Оптимизиране на ползата от данните

Клиентите ни придобиват ясни, аналитични познания от нашите експертни екипи, които използват най-новите технологии за изкуствен интелект и технология за машинно обучение. Информират се за вземането на решения, контролират и проследяват правилно данните си, за да спечелят конкурентно предимство и да достигнат труднодостъпни стойности.

Tick icon

Разгръщане потенциала на бизнес стойностите

Ние помагаме на организациите да разберат огромния набор от ползи, които идват с преминаването към облака на Microsoft. То може да включва краткосрочни тактически промени или по-дългосрочни стратегии, търсене на нови технологии и демонстрация на това как инвестициите в тях могат да разгърнат бизнес стойности.

Tick icon

Спестяване с по-безопасни и ефективни системи

Свързвайки всичките си бизнес системи, клиентите ни могат да намалят разходите си, да повишат ефективността си и да подобрят сигурността си с модерни бизнес приложения. Нашите експерти им помагат да определят правилните приоритети, за да могат бързо да внедрят нови технологии и да отговорят на постоянно променящите се нужди.

Tick icon

Минимизиране на риска при вземането на решения

Клиентите ни взимат информирани бизнес решения с по-малък риск с помощта на бизнес приложения, внедрени чрез нашата доказана методология. Те могат да бъдат предварително конфигурирани за бърза разработка и доставка или напълно персонализирани според индивидуалните изисквания на клиентската организация.

exercise class

“We’ve allowed the decision makers in our business to make good decisions using data. We’re now able to look at much more refined levels of membership and make much more precise and detailed decisions as a result.”

Patrick Burrows, Chief Financial Officer, David Lloyd Clubs.