Анализ

С експертни екипи, които прилагат най-новите технологии за изкуствен интелект (ИИ) и машинно обучение (ML), можем да предоставим ясни заключения на базата на обстоен анализ. А това означава, че може да бъде извлечена максимална стойност за клиентите ни от техните данни, независимо дали се съхраняват в облака или локално.

Обединяване на всичко

 

В повечето организации данните са разпределени в много различни системи. Управлението на така разпределените данни и извличането на полезна информация от тях е сериозно предизвикателство, особено предвид непрекъснато нарастващите обеми, предоставяни от Интернет на Нещата (Internet of Things) и мобилните приложения.

Съчетавайки рядко срещана комбинация от експертни познания в бизнеса и технологиите, нашите висококвалифицирани екипи помагат при консолидирането на данните, за създаването на единна „точка на истината“ (point of truth). Точка на истината, която може напълно да поддържа ситуации, в които са необходими анализи на много високо ниво, включително машинно обучение и изкуствен интелект.

Conference,Business,Meeting,Presentation:,Ceo,Businessman,Shows,Data,To,Group

Контролиране и проследяване на бизнес данни

Управлението на разнородни данни никога не е било само техническо предизвикателство. То изисква сложна интеракция между хора, процеси и специфичен опит в съответната област.

Задълбоченият ни опит в работата с всякакви видове данни ни дава реално разбиране за това как се използват те и какво трябва да се направи, за да се осигурят, управляват и организират ефективно. Ние помагаме на клиентите ни да проследят точно данните си – от първоначалните източници на данни до крайния резултат  – таблата за управление. Това правим, като предоставяме информация за качеството и използването им по време на техния пренос (Data Journey), за да помогнем да се изгради основа, база за инициативи за данни в цялата организация.

man working at laptop

Данни, които улесняват всички клиентски решения 

С доказан експертен опит в областта на Бизнес Интелиджънс (BI) и съхранението на данни, ние можем напълно да приведем данните на клиентите ни в съответствие с организационните предизвикателства, пред които са изправени, създавайки един базиран в облака източник на точна информация.

Опитът ни в областта на бизнес приложенията и интензивното сътрудничество с Microsoft ни прави идеален партньор при всеки проект за данни и дигитална трансформация. Използвайки технологии като Power BI на Microsoft, ние сме в състояние да изградим инструменти за извличане на доклади, които предоставят информация за бизнес операциите в ежедневието, заедно с анализите, необходими за вземане на стратегически решения.

Company Operations Director Holds Sales Meeting Presentation for Employees and Executives. Creative Black Female Uses TV Screen with Growth Analysis; Charts; Ad Revenue. Work in Business Office.

Качествени решения

За постигане на конкурентно предимство анализите на високо ниво са съществен елемент за разкриване на всяка добавена стойност, която може и да не е автоматично видима. Такъв тип анализи клиентите ни постигат с нашите решения за данни и изкуствен интелект (AI), които могат да бъдат вградени в бизнес процесите им, за да информират и допълнят аргументирането при вземане на решения от човек.

Чрез внедряването на нашите решения за машинно обучение, използвайки облачни технологии като Azure Data Bricks и Synapse Analytics, клиентите могат да мащабират открити факти върху огромни обеми от данни, предоставяйки тези информации в ръцете както на крайните потребители, така и на специалистите по данни.

Нашите експерти
по анализ и AI

Запознайте се само с няколко от нашите експерти, работещи с услугата ни за анализ и AI.

Джак Мърфи

Джак Мърфи

Ръководител AI Capability

Джак се е специализирал в предоставянето на базирани на AI решения за клиенти в частния и публичния сектор. Базиран в Манчестър, той има над десет години опит в работа в различни индустрии в цяла Европа за решаване на сложни и предизвикателни бизнес проблеми с AI.

Георги Ангелов

Георги Ангелов

Старши Консултант Анализ на Данни

Георги е работил като Бизнес Интелиджънс разработчик. При нас успешно се развива в областта на анализирането на данни. Желанието му за работа е огромно и преминава отвъд професионалните му задължения. Георги вече е разработил някои приложения за вътрешна употреба на служителите ни, които са изключително полезни в ежедневната ни работа!

Оливър Хьолригъл

Оливър Хьолригъл

Ръководител отдел Данни и анализи

Сърцето на Оливър бие за цифрови решения за данни и той отговаря за  данните и анализите в Hitachi Solutions. Той и екипът му помагат на нашите клиенти да разгърнат пълния потенциал на своите данни. Неговият екип и той помагат на нашите клиенти да отключат пълния потенциал на данните, с които разполагат. Оливър работи в областта на анализа на данни повече от 15 години.

exercise class

“We’ve allowed the decision makers in our business to make good decisions using data. We’re now able to look at much more refined levels of membership and make much more precise and detailed decisions as a result.”

Patrick Burrows, Chief Financial Officer, David Lloyd Clubs.