Облачно активиране и сигурност

Преход и трансформация чрез преместване на приложения в облачни среди – това дава на клиентите ни конкурентно предимство, отключва технологичните им активи и прави достъпни многобройните предимства на анализите в облака.

Какво е „облачно активиране“?

Най-просто казано, активирането на облака е процесът на разкриване на предимствата на облака за дадена организация. Първата стъпка е да помогнем самият клиент да вникне в структурата на организацията си, по-специално нейната инфраструктура, архитектура и начина, по който изглеждат приложенията. Действителният процес на инициативата за предоставяне на възможности ще варира в зависимост от това колко опит има с облака.

Successful company with happy employees colleagues in modern office

Сигурна конфигурация, създадена специално за клиента

Нашият експертен екип работи с клиента, за да избере най-добрата настройка на облака за организацията му. Тя може да бъде изцяло базирана на облак или комбинация от облак и локална конфигурация. 

Сигурността е от ключово значение за всички операции в облака. И това е най-важното, което ние вграждаме от основите на облака до приложенията. Използвайки многопластовите вградени контролери за сигурност на Azure и уникалния начин за установяване на заплахи, ние помагаме на клиента за идентифицирането и защитата от бързо появяващите се рискове.

man looking at a tablet

Безрисков преход към облака

Ние подробно проучваме текущата среда на клиента и разбираме организационните му цели. Това ни дава информацията, от която се нуждаем, за да създадем индивидуалния план на клиента за преход към облака. Ние се отличаваме с това, че създаваме облачни решения, като благодарение на богатия си опит, знаем как трябва да се случи това.

Впоследствие работим в тясно сътрудничество с клиента, за да предоставим подходящите модели на бъдещи условия, като изготвим план и съдействаме за управлението на рисковете, които могат да възникнат по време на прехода към облака.

Handsome Black African American Specialist Working on Desktop Computer in Creative Home Living Room. Freelance Male is Working on a Finance Presentation Report for Clients and Employer.

Пълен и ефективен контрол

Преминаването към облака трябва да се извърши по правилния начин. Нашият екип работи с клиента, за да внедри добро управление и съответствие с изискванията, като гарантира, че ще той ще запази пълен контрол върху цялата си архитектура.

Ние знаем, че контролът на разходите е ключов елемент на всяко облачно решение. С нашите решения и процеси клиентът редовно може да следи разходите и бюджета си. Освен това ние ще наблюдаваме облачната среда в реално време, за да гарантираме, че тя има правилните размери и е оптимална за всеки конкретен клиентски бизнес.

Нашите експерти по
облачно активиране и сигурност

Запознайте се само с няколко от нашите експерти, работещи с услугата ни за облачно активиране и сигурност.

Джезмънд Джордмайна

Джезмънд Джордмайна

Старши Директор Решения

Джезмънд ръководи екипа на Azure Cloud Solutions. Той има над 18 години опит в изграждането на екипи и предоставянето на услуги в Azure и Dynamics 365. В своята роля той подкрепя нашите клиенти в техните пътувания за цифрова трансформация, като се фокусира върху приемането на облака, модернизацията на приложенията и добрите DevOps практики.

Елена Шаварска

Елена Шаварска

Azure програмист

Елена е млада, упорита, амбициозна, знаеща! Има опит като разработчик. При нас започна да работи като технически консултант на Power Platform. Впоследствие заедно решихме, че ще бъде още по-полезна в Azure екипа ни. Към момента работи с главно с немски клиенти и се справя много успешно.

Aксел Кюн

Aксел Кюн

Director Technology

Аксел е директор по технологиите. В тази си роля той действа като водещ технологичен консултант за нашите клиенти. Работи при нас от 2011 г.  

exercise class

“We’ve allowed the decision makers in our business to make good decisions using data. We’re now able to look at much more refined levels of membership and make much more precise and detailed decisions as a result.”

Patrick Burrows, Chief Financial Officer, David Lloyd Clubs.