Централно управление

Нашият опит и експертни познания ни превръщат в идеалния партньор на организациите с централно управление. Такива организации често се стремят да адресират директно потребителите, които искат да получат информация за данните, да използват технологиите и да се подсигурят с помощта на солидно проектиране, като същевременно осигуряват социална стойност и отлично съотношение между качество и цена.

big ben

Ние познаваме предизвикателствата на организациите с централно управление

Публичният сектор е подложен на непрестанен натиск. Той трябва да се развива, да въведжда иновации и да търси ефективност, предоставяйки същевременно качествени услуги на гражданите. В реалността обаче много организации са затруднени да проектират бъдещи услуги, тъй като имат остаряла инфраструктура, технически дългове и др.

Променяме бъдещето на организациите с централно управление

Tick icon

Ясна визия за бъдещето

Нашата програма за публичния сектор – Catalyst – помага на организациите, които са започнали да въвеждат цифрова трансформация или дигитализация на операции и процеси, да разбират по-добре предизвикателствата, пред които се изправят. Чрез това решение те формулират ясна визия и разбират как точно облачните технологии могат да отговорят на нуждите на потребителите им.

Tick icon

Висока възвръщаемост при нисък разход

За всяка организация е важно да намали дългосрочната си зависимост от външни доставчици, да се съсредоточи върху изграждането на капацитет и повишаването на квалификацията чрез технология, свързана с ниски разходи. С Microsoft Power Platform и Dynamics 365 ние помагаме на клиентите ни от публичния сектор да разгърнат ползите от автоматизацията по-бързо, като намалявят разходите и проправят път за бъдещи иновации.

Tick icon

Трансформиране на начина на работа на организациите

Нашият подход спрямо миграцията към облачните технологии е структуриран, ориентиран към данните и потребителите. С негова помощ организациите могат да преодоляват ограниченията на разнородните остарели системи на работното място. След експертната ни оценка и внедряване организациите откриват редица осезаеми ползи още в много ранен етап от имплементацията.

Tick icon

Информирани решения на база на солидни данни

С нашата проверка на състоянието на данните ние помагаме на организаците в публичния сектор бързо да разкрият предизвикателствата, пред които са поставени. Но тя също така разкрива и възможностите, и капацитети на конкретната ситуация. През целия процес нашите експерти си сътрудничат с клиентите по отношение на стратегията за данните, архитектурата, управлението и етиката.

Нашите експерти от сектор Централно управление

Запознайте се само с няколко от нашите експерти с богат опит в работата с клиентите ни от публичния сектор.

Едуард Пикет

Едуард Пикет

Директор Индустрии

Ед е посветил цялата си кариера на проектирането и предоставянето на обществени цифрови услуги. Той е привърженик на простотата, прозрачността и креативността. Работил е в държавната администрация във Великобритания, в различни министерства. Има опит и като главен директор по цифровите технологии в Министерството на международната търговия. Сега той ръководи и подкрепя отдела ни Централно управление.

Михаела Тодорова

Михаела Тодорова

Старши Тест Консултант

Михаела се запалва по тестването още докато работи във финансова институция. Привлича я идеята за съвършенство и има око към детайла. Тя е ITSQB сертифицирана и работи с колеги от продуктовия екип по стратегии за автоматизирано тестване. Работи много системно и отговорно.

Стефан Попов

Стефан Попов

Старши Функционален Консултант MS Dynamics 365

Стефан има доста години опит с MS Dynamics Customer Engagement приложенията. Опитът му е във функционалното бизнес консултиране, поддръжката и тестването. Стефан често участва в обучения на клиенти и колеги, както и планиране на ъпгрейди. Експерт е в публичния сектор, но участва в проекти от всички индустрии. Той е амбициозен, упорит, сърцат и забавен. Деен участник във вътрешно-фирмения живот!

Джейми Уотсън

Джейми Уотсън

Директор Бизнес Развитие

Джейми е Директор Клиенти и и повече от 8 години се фокусира върху подпомагането на клиенти от публичния сектор, за да им осигури стойност с помощта на иновативни технологии. Той има страст към решаването на проблеми и цифровите възможности, за да помогне на публичния сектор на Обединеното кралство и неговите граждани да получат по-добър опит и по-добри резултати.

medical staff walking down corridor

“I have done a number of ERP implementations in my career; this has been one of the smoothest. We are now empowering a user to manage and use their own data and have access to data to do their jobs.”

Bob Armstrong, Head of Technology Services, Department of Health and Social Care.

Никой друг подход не отива толкова далеч

Доказани процеси, водещи технологии на Microsoft и висококвалифицирани експерти със задълбочени познания – всичко това се съчетава, за да създаде нашия уникален подход за преодоляване дори на най-сложните предизвикателства.

People icon

Нашите експерти

Креативни, ориентирани към клиента личности, които работят в синхрон, за да гарантират експертни решения, които са задълбочени и базирани на колективен опит.

network icon

Нашият процес

Иновативният и гъвкав начин, по който работим, е насочен към постигането на резултати, които работят за клиента.

windows icon

Нашата технология

Най-добрата технология на Microsoft, използвана от най-добрите специалисти, за да можем да гарантираме, че бизнесът на клиента ни ще предоставя най-доброто в съответния сектор.