Съгласуване, разбиране и ускоряване

С правилния баланс между бизнес стратегия, високи резултати от бизнес операциите и експертен технически опит клиентите ни имат възможност да съгласуват движещите сили на бизнеса си, да се съобразят с крайните потребители и да ускорят техническото валидиране чрез бързо създаване на прототипи и оценки.

Въздействие на дигиталните иновации

Поглед в бъдещето с Microsoft Catalyst

Ние използваме Microsoft Catalyst, с който да подготвим почвата за стратегическата визия на клиента за бъдещето. За тази цел използваме сътрудничеството на заинтересованите страни, прогнозата за бъдещите резултати и оценката на стойността, с чиято помощ идентифицираме възможностите за намаляване на разходите, генериране на приходи и минимализиране на риска.

По-добро разбиране на нуждите на потребителите

Дизайн мисленето изгражда съпричастност с крайните потребители и помага да вникнем по-добре в техните нужди, да гарантираме изпълнението им и след това да тестваме концепции и прототипи със заинтересованите страни и клиенти.

Безпроблемно многопосочно изживяване

Процес на сътрудничество, съчетаващ UX дизайн, проучвания и тестове за приложимост. Чрез тези характеристики ориентираният към потребителя дизайн предоставя продукти и услуги, които решават проблемите на потребителите и осигуряват последователно и безпроблемно преживяване във всички посоки.

Промяната – цел на клиента

Категорична цел на клиента трябва да бъде промяната! Той следва да комуникира успешно и да осигури индивидуален подход към участниците в процеса, като им даде възможност да запазят фокуса си върху ценностите и бизнес резултатите.

Нашите експерти
по Дигитална иновация

Запознайте се само с някои от нашите експерти, работещи с услугата ни за дигитални иновации.

Карл Галахар

Карл Галахар

Директор Design Thinking

Карл е опитен ИТ специалист с над 14 години опит в областта на услугите и трансформацията на процеси с помощта на технологиите на Microsoft. Карл често може да бъде открит с раница, пълна с лепящи се листчета и химикалки, готов да помогне на групите от заинтересовани страни да дефинират проблемите си и да намерят креативни решения.

Джералдин Келси

Джералдин Келси

Директор Design Thinking

Джералдин се отличава с това, че успява да достигне до първопричината за проблемите и да разбере ключовите бизнес показатели, процеси и култури, за да постигне положителна промяна в организациите. Тя е експерт в своята област, тъй като е прекарала много години в производството, където е ръководила големи глобални програми за бизнес трансформация.

Мартина Салер

Мартина Салер

Регионален Директор GTM

Мартина помага на клиентите ни да проектират своето собствено пътуване към иновациите, като постигат реални резултати за техния бизнес. С повече от 20 години опит в различни индустрии, свързвайки бизнеса и технологиите, тя знае колко е важно да се работи върху 3-те аспекта за успешното прилагане на нова идея: жизнеспособност (бизнес), осъществимост (технически) и желателност (човешки).

Мелани Бауер

Мелани Бауер

Design Thinking Консултант

Мелани има 7 години опит в различни индустриални сектори, по-специално като консултант по околна среда. Със солиден опит в екипите на Design Thinking, Мелани подкрепя компаниите в тяхната дигитална трансформация. По време на семинари или Design Sprint-ове тя помага на клиентите да вземат най-добрите решения за постигане на оптимални резултати, като поставя потребителя в центъра на мисленето.

dr martens

“Microsoft Dynamics has proven we can aggressively grow our business into new markets globally as well as explore new channels… It’s really been a testament to great partnership, great teamwork and I am very proud to have been part of it.”

Jackie Reid, Program Lead for Project Reboot, Dr Martens.