Новини

Бъдете информирани с изданията за нови продукти, актуализации на услуги и най-новите разработки в Hitachi Solutions.

fallback image

Blog

Какво е да си Project Operations Specialist в Hitachi Solutions Bulgaria?

Ролята Project Operations Specialist предоставя възможността да се опознае отблизо света на ERP системата на Microsoft – Dynamics 365 и нейното управление, което води до положителните резултати за бизнеса и дава шанс за развитие и надграждане на уменията ежедневно.

Blog

Какво е да си Senior Project Assurance Consultant в Hitachi Solutions Bulgaria?

Ролята Project Assurance наблюдава всички аспекти на изпълнението на проекта и неговите продукти независимо от ръководителя на проекта.

Blog

Какво е да си BI & Analytics специалист в Hitachi Solutions Bulgaria?

Професията "Бизнес Интелиджънс § Аналитикс" се води за професия на бъдещето и става все по-значима за стратегическото планиране на бизнеса. Посредством нея суровите данни, събрани от различни източници, се превръщат в смислена информация, полезна за организацията. И тъй като в данните е всичко, то професионалистите в областта на BI &…

Blog

SPACE L&D programme – обучителна програма

Целта на програмата е всеки участник да бъде обучен на основите на Microsoft в рамките на 3-4 месеца и да може след това да започне работа по реални проекти. Hitachi Solutions Europe има вече установени практики с подобни обучителни програми в клоновете в другите държави от европейската група. В българския…

Blog

Какво е да си Test Consultant/ QA Engineer в Hitachi Solutions Bulgaria?

В интернет пространството постоянно се говори колко търсена и лесна е позицията QA engineer/ Test Consultant. Дали наистина е така и какво представлява тази роля в Hitachi Solutions Bulgaria? В днешния блог представяме Мария-Магдалена, която е Senior Test Consultant при нас.

Blog

Non Functional Testing

Non-functional testing (NFT) refers to the evaluation of a system's characteristics that aren't related to specific behaviours or functions. While functional testing assesses what the system does, non-functional testing focuses on how well it performs those functions. It encompasses various aspects such as. 

Blog

Hitachi Solutions’ approach to Regression Testing

In the ever-evolving landscape of software development, the need for reliable and efficient testing methodologies has never been more critical. Enter Hitachi Solutions' cutting-edge approach to Regression Testing, a systematic process designed to create a repeatable set of tests, ensuring that software solutions remain resilient in the face of changes

Blog

Hitachi Solutions Bulgaria получи за първи път престижния сертификат Great Place to Work®

Проучването бе проведено сред хората на Hitachi Solutions Bulgaria от Great Place to Work®Institute през септември 2023 г. и показва изключително високи оценки, които определят компанията ни като желано работно място и предпочитан работодател. С това отличие се нареждаме сред най-добрите работодатели в страната.

Blog

What is Automated Testing?

Recognising the complexity and time constraints associated with this task, we at Hitachi Solutions have devised a sophisticated Automated Testing Approach tailored to meet the unique needs of each client.

Blog

My experience as the European Alliances Director

Claire Delahaije, European Alliances Director at Hitachi Solutions, wanted to shed light on the industry and its importance.

tech meeting

Blog

Unleashing the Power of Pipelines

Microsoft is taking the Application Lifecycle Management (ALM) experience for Power Platform and Dynamics 365 customers to new heights with the introduction of Pipelines. This innovative feature democratizes ALM by bringing automation, Continuous Integration (CI), and Continuous Delivery (CD) capabilities to all makers, admins, and developers. Let's dive into the…

Blog

How Hitachi Solutions has shaped its CSR and DEI initiatives over the last nine months

Eighteen months ago, Hitachi Solutions didn’t support a charity, have a volunteering policy, or have an internal Corporate Social Responsibility (CSR) lead. Fast forward to now, Hitachi Solutions is nine months into their first ever Charity of the Year partnership with Young Lives vs. Cancer, having raised almost £10,000.